หน้าแรกหน้าแรก
เงื่อนใขการติดตั้งแอร์เงื่อนใขการติดตั้งแอร์
ค่าบริการล้างแอร์ค่าบริการล้างแอร์
วิธีการชำระเงินวิธีการชำระเงิน
ผลงานทีผ่านมาผลงานทีผ่านมา
ติดต่อเราติดต่อเรา
หมวดราคาสินค้า
เงื่อนใขการติดตั้งแอร์ฟรี
  


การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

 

 
ค่าบริการการติดตั้งแอร์

ค่าติดตั้ง แอร์แบบติดผนัง ( ใหม่ )
 
ขนาดบีทียู ราคา/บาท ท่อน้ำยา สายไฟ เบรกเกอร์ การเดินท่อ รับประกันการติดตั้ง
9,000-15,000 2,500 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
18,001-25,000 3,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
25,001-32,000 3,500 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
32,001-38,000 4,500 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
38,001-48,000 5,500 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
 
ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบติดผนัง   (คิดเพิ่ม เมตรละ)
 
ขนาดบีทียู ท่อน้ำยา สายไฟ รางครอบท่อ กรีดปูนฝังท่อ
9,000-15,000 400 บาท 30 บาท 250 บาท 450 บาท
18,001-25,000 450 บาท 40 บาท 250 บาท 450 บาท
25,001-32,000 650 บาท 60 บาท 250 บาท 450 บาท
32,001-38,000 650 บาท 80 บาท 250 บาท 450 บาท
38,001-48,000 650 บาท 80 บาท 250 บาท 450 บาท

 
ค่าติดตั้ง แอร์แบบติดผนัง ( เก่า )
 
ขนาดบีทียู ราคา/บาท ท่อน้ำยา สายไฟ เบรกเกอร์ การเดินท่อ รับประกันการติดตั้ง
9,000-15,000 3,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
18,001-25,000 3,500 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
25,001-32,000 4,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
32,001-38,000 5,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
38,001-48,000 5,500 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน


 
ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบติดผนัง   (คิดเพิ่ม เมตรละ)
 
ขนาดบีทียู ท่อน้ำยา สายไฟ รางครอบท่อ กรีดปูนฝังท่อ
9,000-15,000 400 บาท 30 บาท 250 บาท 450 บาท
18,001-25,000 450 บาท 40 บาท 250 บาท 450 บาท
25,001-32,000 650 บาท 60 บาท 250 บาท 450 บาท
32,001-38,000 650 บาท 80 บาท 250 บาท 450 บาท
38,001-48,000 650 บาท 80 บาท 250 บาท 450 บาท

 
ค่าติดตั้ง แอร์แบบ ตั้งแขวน/ ตู้ตั้งพื้น/คอยล์เปลือย
 
ขนาดบีทียู ราคา/บาท ท่อน้ำยา สายไฟ เบรกเกอร์ การเดินท่อ รับประกันการติดตั้ง
9,000-18,000 4,500 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
18,001-25,000 4,500 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
25,001-32,000 5,500 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
32,001-38,000 5,500 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
38,001-48,000 6,500 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
48,001-56,000 7,500 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
56,001-60,000 8,500 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
60,001-80,000 11,000 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
80,001-120,000 18,000 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
120,001-2000,000 25,000 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
200,001-600,000 35,000 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
 
 
 


© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.