หน้าแรกหน้าแรก
เงื่อนใขการติดตั้งแอร์เงื่อนใขการติดตั้งแอร์
ค่าบริการล้างแอร์ค่าบริการล้างแอร์
วิธีการชำระเงินวิธีการชำระเงิน
ผลงานทีผ่านมาผลงานทีผ่านมา
ติดต่อเราติดต่อเรา
หมวดราคาสินค้า
เซ็นทรัลแอร์ 2017

ลำดับ MODEL บีทียู ขนาดห้อง เบอร์ EEA ราคาขายส่ง
เฉพาะเครื่อง
ราคาขาย
พร้อมติดตั้ง
CFW-IFE09 9,280 9-14 5 12.24 8,100 10,600
CFW-IFE13 12,759 14-18 5 12.13 9,100 11,600
3 CFW-IFE18 18,083 18-25 5 12.11 14,200 17,200
4 CFW-IFE25 25,363 25-32 5 12.15 19,500 22,500
 


© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.