หน้าแรกหน้าแรก
เงื่อนใขการติดตั้งแอร์เงื่อนใขการติดตั้งแอร์
ค่าบริการล้างแอร์ค่าบริการล้างแอร์
วิธีการชำระเงินวิธีการชำระเงิน
ผลงานทีผ่านมาผลงานทีผ่านมา
ติดต่อเราติดต่อเรา
หมวดราคาสินค้า
TOSHIBA 


 
แถมฟรี แถมฟรี !!
ขาแขวน + รางครอบท่อ ทุกรุ่น!!

แถมฟรี

ครื่องปรับอากาศ TOSHIBA รุ่น Standard
ลำดับ MODEL BTU เบอร์ ราคาปกติ ราคาพร้อมติดตั้ง
1 RAS-10N3AXT 8,987 5 16,900 14,000 
2 RAS-13N3AXT 12,458 5 18,900 16,100 
3 RAS-18N3AXT 17,424 5 26,900 23,500 
4 RAS-25N3AXT 23,311 5 35,900 32,500 

ครื่องปรับอากาศ TOSHIBA รุ่น Standard
แอร์โตชิบา แอร์ติดผนัง แอร์บ้าน แอร์Wall Type
แอร์TOSHIBA STANDARD R-410A SERIES
รับประกันคอมเพลสเซอร์7ปีและอุปกรณ์อื่นๆ3ปี
ลำดับ Model EER BTU COM ราคาพร้อมติดตั้ง
 1 RAS-10G2APS-T/RAS-10G2KPS-T 5/12.42  9,282 ROTARY 15,900 บาท
 2 RAS-13G2APS-T/RAS-13G2KPS-T 5/12.27  12,260 ROTARY 17,900 บาท
 3 RAS-18G2APS-T/RAS-18G2KPS-T 5/12.24  17,603 ROTARY 25,900 บาท
 4 RAS-25G2APS-T/RAS-25G2KPS-T 5/11.80  22,773 ROTARY 33,900 บาท
 

 
แอร์โตชิบา แอร์ติดผนัง แอร์บ้าน แอร์Wall Type
แอร์TOSHIBA STANDARD R-22 SERIES 
รับประกันคอมเพลสเซอร์7ปีและอุปกรณ์อื่นๆ3ปี
ลำดับ Model เบอร์ BTU COM ราคาพร้อมติดตั้ง
 1 RAS-10N3AX-T/RAS-10N3KPX-T1 5/11.97  8,987 ROTARY 15,900 บาท
 2 RAS-13N3AX-T/RAS-13N3KPX-T1 5/12.00  12,458 ROTARY 17,900 บาท
 3 RAS-18N3AX-T / RAS-18N3KPX-T1 5/12.18  17,424 ROTARY 25,900 บาท
 4 RAS-25N3AX-T / RAS-25N3KPX-T1 5/11.94  23,331 ROTARY 33,900 บาท 
แอร์โตชิบา แอร์ติดผนัง แอร์บ้าน แอร์Wall Type แอร์อินเวอร์เตอร์ แอร์Inverter
แอร์TOSHIBA INVERTER R-410A SERIES
รับประกันคอมเพลสเซอร์7ปีและอุปกรณ์อื่นๆ3ปี 
ลำดับ CONDENSING / FANCOIL เบอร์ BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
 1 RAS-10N3ACV-T 5/19.99 8,598(3,753-10,236) 20,900 บาท
/ RAS-10N3KCV-T
 2 RAS-13N3ACV-T 5/18.02 11,967(3,753-13,989) 24,900 บาท
/ RAS-13N3KCV-T
 3 RAS-16N3ACV-T  5/19.21 14,954(2,729-16,718) 28,900 บาท
/ RAS-16N3KCV-T
 4 RAS-18N3ACVT  5/19.76 17,289(3,753-20,472) 31,900 บาท
/ RAS-18N3KCV-T
 5 RAS-22N3ACV-T  5/11.99 19,744(4,094-22,178) 39,900 บาท
/ RAS-22N3KCV-T


แอร์โตชิบา แอร์แขวน แอร์บ้าน แอร์Ceiling Type
TOSHIBA CEILING SPI INVERTER R-410 SERIES
รับประกัน คอมเพรสเซอร์ 7 ปี รับประกันอุปกรณ์อื่นๆ 2 ปี
ลำดับ CONDENSING / FANCOIL รหัสรีโมท EER ไฟ BTU COM ราคาพร้อมติดตั้ง
 1 RAV-SE561CP-T/ RBC-AMT32E 5/18.15 220
(4,094-19,107)
 
ROTARY 34,900 บาท
รีโมทมีสาย
 2 RAV-SE561CP-T/ RBC-AX33CE 5/18.15 220 18,124(4,094-19,107) ROTARY 34,900 บาท
RAV-TE561AP-T
รีโมทไร้สาย
 3 RAV-SE801CP-T/ RBC-AMT32E 5/16.72 220 23,500(4,094-24,225) ROTARY 39,900 บาท
RAV-TE801AP-T
รีโมทมีสาย
 4 RAV-SE801CP-T/ RBC-AX33CE 5/16.72 220 23,500(4,094-24,225) ROTARY 39,900 บาท
RAV-TE801AP-T
รีโมทไร้สาย
 5 RAV-SE1001CP-T/ RBC-AMT32E 5/14.61 380 33,443(13,648-38,214) ROTARY 53,900 บาท
RAV-TE1001A8-T
รีโมทมีสาย
 6 RAV-SE1001CP-T/ RBC-AX33CE 5/14.61 380 33,443(13,648-38,214) ROTARY 53,900 บาท
RAV-TE1001A8-T
รีโมทไร้สาย
 7 RAV-SE1251CP-T/ RBC-AMT32E 5/14.46 380 36,578(13,648-42,650) ROTARY 58,900 บาท
RAV-TE1251A8-T
รีโมทมีสาย
 8 RAV-SE1251CP-T/ RBC-AX33CE 5/14.46 380 36,578(13,648-42,650) ROTARY 58,900 บาท
RAV-TE1251A8-T
รีโมทไร้สาย
 9 RAV-SE1251CP-T/ RBC-AMT32E 12.13 380 42,650(13,648-42,650) ROTARY 59,900 บาท
RAV-TE1251A8-T
รีโมทมีสาย
 10 RAV-SE1251CP-T/ RBC-AX33CE 12.13 380 42,650(13,648-42,650) ROTARY 59,900 บาท
 
แอร์โตชิบา แอร์แขวน แอร์บ้าน แอร์Ceiling Type
TOSHIBA CEILING DI INVERTER HEAT PUMP R-410 SERIES
รับประกัน คอมเพรสเซอร์ 7 ปี รับประกันอุปกรณ์อื่นๆ 2 ปี
ลำดับ CONDENSING / FANCOIL รหัสรีโมท EER ไฟ BTU COM ราคาพร้อมติดตั้ง
 1 RAV-SM567CTP-T/ RBC-AMT32E 5/14.80 220

(5,100-19,100)

 
ROTARY 42,900 บาท
RAV-SM564ATP-T
รีโมทมีสาย
 2 RAV-SM567CTP-T/ RBC-AX33CE 5/14.80 220 18,100(5,100-19,100) ROTARY 42,900 บาท
RAV-SM564ATP-T
รีโมทไร้สาย
 3 RAV-SM807CTP-T/ RBC-AMT32E 5/14.54 220 23,900(5,100-25,200) ROTARY 46,900บาท
RAV-SM804ATP-T
รีโมทมีสาย
 4 RAV-SM807CTP-T/


© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.