หน้าแรกหน้าแรก
เงื่อนใขการติดตั้งแอร์เงื่อนใขการติดตั้งแอร์
ค่าบริการล้างแอร์ค่าบริการล้างแอร์
วิธีการชำระเงินวิธีการชำระเงิน
ผลงานทีผ่านมาผลงานทีผ่านมา
ติดต่อเราติดต่อเรา
หมวดราคาสินค้า
TRANE


 
ติดตั้งฟรี ทุกรุ่น!!!
 
แถมฟรี แถมฟรี !!
ขาแขวน + รางครอบท่อ ทุกรุ่น!!

แถมฟรี


 
แอร์เทรน แอร์ติดผนัง แอร์บ้าน แอร์Wall Type
TRANE BRAVO SERIES5
ลำดับ Model EER BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
 1 TTK509BB5 / MCW509SBB5 11.78  9,400 12,600 บาท
 2 TTK512BB5 / MCW512BB5 11.66  12,100 14,600 บาท
 3 TTK515BB5 / MCW515BB5 11.72  15,200 19,200 บาท
 4 TTK518BB5 / MCW518BB5 12.13  18,300 22,000 บาท
 5 TTK524BB5 / MCW524BB5 11.74  24,200 31,900 บาท
 6 TTK530MB5 / MCW5306B5 11.32  30,300 44,000 บาท
 

 
แอร์เทรน แอร์ติดผนัง แอร์บ้าน แอร์Wall Type แอร์อินเวอร์เตอร์ แอร์Inverter
แอร์ TRANE BRAVO INVERTER
ลำดับ Model เบอร์ BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
 1 TTKA09BB5 / MCWA09BB5 12.82 9,259 (1,706-10,918) 24,200 บาท
 2 TTKA12BB5 / MCWA12BB5 12.18 12,141 (4,436-13,648) 29,000 บาท
 3 TTKA18BB5 / MCWA18BB5 11.64 18,313 (2,900-19,448) 39,000 บาท
 4 TTKA24BB5 / MCWA24BB5 11.68 23,345 (7,200-25,200) 51,900 บาท


 
แอร์เทรน แอร์ติดผนัง แอร์บ้าน แอร์Wall Type
แอร์ TRANE HIGI WALL STANDARD
ลำดับ Model เบอร์ BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
 1 TTK530MB(1PH)/MCW5306B - 30,000 41,900 บาท
 2 TTK536MB(1PH)/MCW5366B - 36,000 48,900 บาท
 3 TTK536MD(3PH)/MCW5366B - 36,000 49,900 บาท


 
แอร์เทรน แอร์แขวน แอร์บ้าน แอร์Ceiling Type
TRANE แบบตั้ง/แขวน ประหยัดไฟเบอร์ 5 รุ่น COOL PLUS SERIES5 รีโมทมีสาย
รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 5 ปี
ลำดับ Model ไฟ เบอร์ BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
 1 TTK 512CB5  220 V 11.77  12,600 22,900 บาท
/ MCX 512HB5
 2 TTK 518CB5  220 V 11.66  18,300 30,900 บาท
/ MCX 518HB5
 3 TTK 524LB5  220 V 11.95  24,900 35,900 บาท
/ MCX 524HB5
 4 TTK 530KB5  220 V 11.33  30,000 40,900 บาท
/ MCX 530HB5
 5 TTK 536KB5 220 V 11.66 37,600 49,900 บาท
/ MCX 536HB5 
 6 TTK 536KD5  380 V 11.18 36,200 50,900 บาท
/ MCX 536HB5 
 7 TTK 042KD5 380 V 11.47 40,100 54,900 บาท
/ MCX 042HB5 
 
แอร์เทรน แอร์แขวน แอร์บ้าน แอร์Ceiling Type
TRANE แบบตั้งได้-แขวนได้ รุ่น COOL PLUS STANDARDรีโมทมีสาย
รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 5 ปี
ลำดับ Model BTU ไฟ COM      ราคาพร้อมติดตั้ง
 1 TTK 042QD 42,000 380 SCROLL 55,900 บาท
/ MCX 042HB
 2 TTK 048QD  48,000 380 SCROLL 60,900 บาท
/ MCX 048HB
 3 TTK 060QD 60,000 380 SCROLL 69,900 บาท
/ MCX 060HB
 
 

 
แอร์เทรน แอร์แขวน แอร์บ้าน แอร์Ceiling Type
TRANE แบบตั้งพื้น-แขวนใต้ฝ้า รุ่น NEW STYLUS SERIES5 ประหยัดไฟ เบอร์ 5 
รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 5 ปี
ลำดับ Model BTU ไฟ ประหยัดไฟ COM ราคาพร้อมติดตั้ง 
 1 TTK 512LB5  13,100 220 5/11.68 ROTARY 24,900 บาท
/ MCX 512GB5 W
 2 TTK 512LB5  13,100 220 5/11.68 ROTARY 25,900 บาท
/ MCX512GB5 R
 3 TTK 518LB5 (G)  19,500 220 5/11.97 ROTARY 33,900 บาท
/ MCX 518GB5 W
 4 TTK 518LB (G)  19,500 220 5/11.97 ROTARY 34,900 บาท
/ MCX 518GB5 R
 5 TTK 524LB5  24,400 220 5/11.75 SCROLL 38,900 บาท
/ MCX524GB5 W
 6 TTK 524LB5  24,400 220 5/11.75 SCROLL 39,900 บาท
/ MCX 524GB5 R
 7 TTK 530KB5  30,100 220 5/11.42 SCROLL 44,900 บาท
/ MCX 530GB5 W
 8 TTK 530KB5  30,100 220 5/11.42 SCROLL 45,900 บาท 
/ MCX 530GB5 R
 9 TTK 536KB5  37,100 220 5/11.04 SCROLL 52,900 บาท
 
/ MCX 536GB5 W
 10 TTK 536KB5 37,100 220 5/11.04 SCROLL 53,900 บาท 
/ MCX 536GB5 R
 11 TTK 536KD5 37,300 380 5/11.58 SCROLL 53,900 บาท
 
/ MCX536GB5 W
 12 TTK 536KD5  37,300 380 5/11.58 SCROLL 54,900 บาท
 
/ MCX 536GB5 R
 13 TTK 042KD5  40,900 380 5/11.88 SCROLL 59,900 บาท
/ MCX 042GB5 W
 14 TTK 042KD5  40,900 380 5/11.88 SCROLL 60,900 บาท
 
/ MCX 042GB5 R


 
แอร์เทรน แอร์แขวน แอร์บ้าน แอร์Ceiling Type
TRANE แบบตั้งพื้น - แขวนใต้ฝ้า รุ่น NEW STYLUS STANDARD
รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 5 ปี
ลำดับ Model BTU ไฟ COM ราคาพร้อมติดตั้ง
 1 TTK 512LB / MCX 512 GB W 12,000 220 ROTARY 23,900 บาท
 2 TTK 512LB / MCX 512 GB R 12,000 220 ROTARY 24,900 บาท
 3 TTK 515LB / MCX 518GB W 15,000 220 ROTARY 27,900 บาท
 4 TTK 515LB / MCX 518GB R 15,000 220 ROTARY 28,900 บาท
 5 TTK 518LB / MCX 518GB W 18,000 220 ROTARY 28,900 บาท
 6 TTK 518LB / MCX 518GB R 18,000 220 ROTARY 29,900 บาท
 7 TTK 524LB / MCX 524GB W 24,000 220 ROTARY 33,900 บาท
 8 TTK 524LB / MCX 524GB R 24,000 220 ROTARY 34,900 บาท
 9 TTK 530KB / MCX 530GB W 30,000 220 ROTARY 41,900 บาท
 10 TTK 530KB / MCX 530GB R 30,000 220 ROTARY 42,900 บาท
 11 TTK 536KB / MCX 536GB W 36,000 220 ROTARY 44,900 บาท
 12 TTK 536KB / MCX 536GB R 36,000 220 ROTARY 45,900 บาท
 13 TTK 536KD / MCX536GB W 36,000 380 ROTARY 45,900 บาท
 14 TTK 536KD / MCX536GB R 36,000 380 ROTARY 46,900 บาท
 15 TTK 042KD/ MCX 042GB W 42,000 380 SCROLL 52,900 บาท

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.